Capacitive Touch Panel with Low Sensitivity to Water Drop employing Mutual-coupling Electrical Field Shaping Technique

Longjie Zhong, Xinquan Lai, Donglai Xu, Xinqin Liao, Chuanshi Yang, Zhongyuan Fang, Yuanjin Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

344 Downloads (Pure)

Search results