Trichodermaketones A-D and 7-O-methylkoninginin D from the marine fungus Trichoderma koningii

Fuhang Song, Huanqin Dai, Yaojun Tong, Biao Ren, Caixia Chen, Nuo Sun, Xiangyang Liu, Jiang Bian, Mei Liu, Hong Gao, Hongwei Liu, Xiaoping Chen, Lixin Zhang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Trichodermaketones A-D and 7-O-methylkoninginin D from the marine fungus Trichoderma koningii'. Together they form a unique fingerprint.

    Chemical Compounds

    Medicine & Life Sciences